Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  Op deze pagina vind u meer informatie hoe wij als vrijwilligersorganisatie omgaan met uw persoonsgegevens en de gegevens van uw kinderen zodra u één of meerdere kinderen aanmeld om deel te nemen aan Stichting Vakantie Jeugdwerk Leende.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de inschrijving van uw kinderen voor onze jeugdweek.

Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn:

  • Het versturen van digitale nieuwsbrieven die betrekking hebben op het huidige deelname jaar, gericht aan de ouders/verzorgers op het door uzelf opgegeven e-mail adres bij inschrijving;
  • Het versturen van een eenmalige digitale herinnering in het jaar daarop zodat u weet wanneer de inschrijving weer opengesteld is naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres van het voorgaande jaar;
  • Het samenstellen van een lijst met alle kinderen (zogenaamde aanwezigheids registratie);
  • Het samenstellen van de groepslijsten (paspoorten) met daarbij de eventueel aanwezige allergieën, zodat wij deze kunnen melden aan de ouders die de groepjes begeleiden;
  • Het samenstellen van de lijsten voor de overnachting, zodat we weten hoeveel kinderen blijven eten/slapen (voor de inkopen) en zodat we het aantal overnachters (dus geen persoonsgegevens) kunnen doorgeven aan de politie/boswachter indien we de bossen ingaan;
  • Het indelen van uw kinderen zodat ze met leeftijdsgenootjes in groepjes terecht komen;

Indien u exact wilt weten welke data wij van u opslaan, waarvoor we die gebruiken en wat uw rechten zijn conform de nieuwe wetgeving AVR verwijzen wij u graag naar ons privacy statement. Dit kunt u hier raadplegen.